Dogdata är ett webbaserat verktyg som förenklar all administration av stambok, hundtävlingar, hundprov och hundutställningar

Följande är ett axplock av de funktioner som finns i verktyget:

 • Administration av hemsidor för hundtävlingar, hundprov och hundutställningar;
 • Administration av sponsorer med presentation på hemsida;
 • Anmälningsformulär med koppling till betalfunktion som exempelvis Swish, Postgiro, Bankgiro, PayPal och Payson till klubbens eget konto;
 • Bekräftelse av anmälan via SMS eller e-post;
 • Domarregister;
 • Hund och ägarregister;
 • Deltagarlistor i PDF-format;
 • Resultatlistor i PDF-format;
 • Formulär för inmatning av provresultat, tävlingsresultat och utställningsresultat;
 • Resultatkalylering anpassad till regler för provresultat och tävlingsresultat inom respektive hundras;
 • Export av infomration för exempelvis årsböcker med mera;
 • Elektronisk överföring av provresultat och tävlingsresultat till annat system;
 • Funktion för liverapportering där domare kan skicka lägesrapporter via SMS;
 • Administration av utställningar, med utställningskatalog och utställningsresultat